Får man resa utomlands när man är misstänkt för brott?

Att bli misstänkt för ett brott innebär att polis och åklagare har skäl att tro att du har begått en kriminell handling. Om de tror att de har chans att få dig dömd för brottet kommer du också att bli kallad till rättegång. I vissa fall blir du dessutom anhållen eller häktad, det vill säga frihetsberövad, men inte alltid. Det sker bara om rätten bedömer att det finns en risk att du kommer att begå nya brott eller att du kommer att försöka fly.

Du får vanligen åka utomlands

Blir du inte anhållen eller häktad finns i regel inga hinder för dig att resa utomlands, till exempel på en planerad semester. Du kommer att bli kallad till rättegången. Om du när du planerade resan inte visste när rättegången skulle äga rum, och du kommer att befinna dig utomlands på rättegångsdatumet, har rätten två val. Antingen kan de hålla rättegången i din frånvaro. Det kan de göra om brottet betecknas som ringa och inte väntas ge ett höge straff än böter eller högst tre månaders fängelse.

Det andra alternativet är att skjuta upp rättegången och skicka en ny kallelse. Om du då inte dyker upp på rättegången kan du bli straffad med ett högre vite och eventuellt bli anhållen och tagen i förvar.

Reseförbud och anmälningsskyldighet

Om rätten inte anhåller dig när du är misstänkt för brott, kan du som sagt vanligtvis resa utomlands om du vill. Dock har domstolen rätt att utfärda ett reseförbud eller anmälningsskyldighet. Det sker när det inte finns ordentliga skäl för en häktning, men där rätten ändå har bedömt att det finns risk för att du kan försöka dra dig undan rättegången, förhindra den, eller fortsätta begå brott. Har du ålagts ett reseförbud har du inte rätt att lämna orten där du bor. Har du dessutom anmälningsskyldighet ska du anmäla dig hos Polismyndigheten med jämna mellanrum. Detta för att de ska kunna se att du inte försöker undandra dig rättegången.

Åklagaren kan ge vägledning

Om du är misstänkt för ett brott men vill resa utomlands, för att till exempel besöka en släkting eller förbereda för en flytt från Sverige (något som förstås blir svårt om du blir dömd till fängelse), kan åklagaren ofta ge besked om ungefär när en rättegång kan tänkas hållas. Det kan göra det lättare att planera din resa så att rätten slipper skjuta upp rättegången och du slipper ett högre vite. Om inga synnerliga skäl föreligger har åklagaren eller domstolen inte rätt att belägga dig med reseförbud. Grundpremissen är att de skäl som finns för reseförbudet måste överväga det intrång och de men som ett reseförbud åsamkar dig.

Om du reser utomlands trots reseförbud

Den som reser utomlands trots ett reseförbud blir anhållen i sin frånvaro och efterlyst av polisen. Man kommer då att gripas när man försöker lämna landet och sättas i förvar i väntan på rättegång. När man är misstänkt för ett brott är det bästa helt enkelt att leva ett så lugnt liv som möjligt och förbereda sig för rättegången, gärna i samråd med sin advokat. Även om brottet är lindrigt är en rättegång en allvarlig sak som man inte ska ta lättvindigt.

5 Oct 2018