Flytta från Sverige

Ska du flytta från Sverige?

Det finns idag en större arbetsmarknad att ta del av än vad förr var fallet. Med detta menar vi att hela världen ligger öppen för våra fötter på ett annat sätt än tidigare. Vi har EU, vi har internet och vi har den globala handeln att tack för detta. Kort och gott; det är lättare – och ibland nödvändigt – för många att flytta från Sverige för att exempelvis jobba eller studera. Ett företag i Sverige är inte på något sätt bundet enbart till den svenska marknaden och behöver kanske anställda i USA, i Kina eller i Australien och därför kan ett sådant erbjudande dyka upp.

Dessutom så ska vi inte underskatta effekten av internet som en anledning till varför många svenskar väljer att göra en utlandsflytt. Menas här: många jobb kan skötas utan fasta kontorstider och där man kan sitta hemifrån och sköta dessa – oavsett om detta hem ligger på Bondegatan i Stockholm eller i närheten av en strand i Phuket.

Världen ligger öppen och vi rekommenderar att man också tar steget ut för att utforska denna om chansen ges. Att flyttafrån Sverige behöver definitivt inte vara en permanent historia. Faktum är att de svenskar som gjort detta ofta återvänder och att man gör detta efter 3-7 år.

Dock – och här vill vi höja ett varningen finger: undersök vilka regler som gäller i det nya landet också. Sverige är på många sätt ett extremt tryggt land – pensioner, sjukförsäkring, sjukvård, boende, skatter – och därför kan det bli en chock att komma till ett nytt land och ha oturen att exempelvis bli sjuk eller råka ut för en olycka.

Några punkter att tänka på vid en utlandsflytt

Det finns all anledning att se över vilka regler som gäller om man ska flytta utomlands och vi tänkte här rada upp några punkter som kan underlätta; punkter som är baserade på misstag som är vanligt förekommande och som kanske kan hjälpa dig en smula på vägen.

packat inför flytt