Bodelning inför flytten

Inför det stora flytten utomlands är det mycket man behöver ordna innan det är dags. Det är mycket som ska göras vid en vanlig flytt men såklart ännu mer när man ska flytta utomlands.

Har man precis separerat måste man göra en bodelning och dela upp alla gemensamma ägodelar mellan varandra. Kommer man inte överens kan man anlita en jurist inom familjerätt för att reda ut hur allt ska fördelas.

Det är mycket att tänka på när man separerar eller skiljer sig. Har man gemensamma lån måste dessa lösas ut. Det är vanligt att man till exempel har gemensamma kapitalvaror, som bilar och landställe. Har man gemensamma barn är det mycket viktigt att lösa frågor om vårdnad med mera.

Bodelning

Det går att ansöka om bodelning redan under äktenskapet. Det är praktiskt om den av parterna skulle ärva pengar eller en fastighet. Då kan ena parten fritt disponera pangarna själv.

Det är ett alternativ till ett äktenskapsförord som inte gjorts sedan tidigare.

Dnna överenskommelse måste skrivas under av båda parterna för att vara giltig. Bodelningen måste sedan anmälas till skatteverket. Dock finns det inga färdiga blanketter eller formulär för detta. Det rekommenderas att kontakta en jurist för att få hjälp med ett korrekt och bindande avtal. Det kan kännas konstigt att skriva en bodelning under ett äktenskap eller samboförhållande men det är bara en försäkring om något oförutsett skulle hända.

Drömmen om att flytta utomlands

Sedan 1970 har faktiskt 1 miljon svenskar lämnat landet. Idag är var 20:e svensk bosatt utomlands. Det finns en del att tänka på innan flyttlasset går. Hur fungerar det till exempel med skatt och var ska jag vara folkbokförd? Man har rätt att bo i vilket EU-land man vill om man arbetar eller är pensionär. 

Det är alltsp inget problem så länge man har försörjning. Svenska medborgare behöver heller inget uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Det gäller även länder utanför EU som Island, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz.

Folkbokföring

När flytten är inom EU och man tänker stanna i mer än tre månader måste man dock registrera dig hos myndigheterna.

När man är borta i mer än ett år måste man folkbokföra sig i det nya landet. Det går att göra redan första dagen i det nya landet och då blir man automatiskt avregistrerad i Sverige.  Det gäller inte för statsanställda som ska jobba för den svenska staten, då ska man fortsätta vara folkbokförd i Sverige.

22 Jul 2019